Automatická stanice typu DUPLEX

 

POPIS

Automatická úpravna vody typu DUPLEX je tvořena dvěmi sklolaminátovými lahvemi naplněnými cca do 2/3 účinnou hmotou/náplní, automatickou průtokově řízenou hlavou a plastovou solankovou nádrží, která je společná pro obě lahve, pro přípravu regeneračního roztoku. Automatická řídící hlava je namontována na jedné ze dvojice lahví a s druhou je potrubně propojena. Po upravení předem naprogramovaného množství upravené vody (vyčerpání kapacity náplně jedné z lahví),  řídící hlava automaticky přepne provoz na druhou láhev a u první je započato provádění regenerace (obnovy kapacity náplně pomocí roztoku regeneračního činidla ze solanky – např. tabletovaná sůl). Po ukončení regenerace je tato láhev připravena v záloze pro další provoz a tím je zajištěna nepřetržitá dodávka upravené vody. Modernější variantou automatické řídící hlavy je elektronický typ s vestavěným mikroprocesorem. Povinností obsluhy je pouhé přisypávání regeneračního činidla do solanky.

K ochraně automatické řídící hlavy je nutno před úpravnu předřadit filtr mechanických nečistot, který výrobce dodává jako příslušenství.

Automatické úpravny vody typu DUPLEX jsou především určeny k zajištění kontinuální dodávky upravené vody malých i velkých výkonů (do 9 m3/hod). Vyšší výkony nad 9 m3/hod zajišťují stanice, kde jsou obě láhve osazeny samostatnou řídící jednotkou, řídící regeneraci náplně, a jejich provozní střídání zajišťuje nadřazená jednotka umístěná na výstupu upravené vody.

POUŽITÍ:

Úpravny vody typu DUPLEX nacházejí uplatnění dle použité náplně zejména pro:

změkčení vody pomocí náplně silně kyselého katexu v Na+ formě – technická specifikace úpraven

odželeznění vody pomocí náplně MTM písku – technická specifikace úpraven

dekarbonizací neutrální / slabě kyselou

demineralizace  apod.