Chemikálie

Chemikálie používané v provozu tepelných energetických  zařízení mají dva zásadní úkoly:

 1. Zabránit tvorbě nánosů v tepelných energetických zařízeních

 2. Zabránit korozi tepelných energetických zařízení na  vodní straně

Potřebné množství chemikálií se do systému dostává  nejčastěji formou roztoku dávkovaného do napájecí vody pro parní kotle, nebo do vody doplňovací pro systémy teplovodní, respektive horkovodní, popř. pro chladící systémy. V některých případech  se určité chemikálie dávkují jako roztoky přímo do bubnu  kotle.

Pro úpravu napájecí, popř. kotlové vody při dávkování chemikálií přímo do bubnu kotle se v běžném provozu používají tyto chemikálie, popř. jejich vlastně zvolené roztoky:

trinatrium fosfát

louh sodný

siřičitan sodný

Provozní chemikálie