Fosforečnan sodný

Šupinkový fosforečnan  sodný (Na3PO4.1O H2O) nebo krystalický (Na3PO4.12 H2O, popř. jejich vhodně zvolený roztok

 

Fosforečnan sodný dávkujeme do napájecí vody z důvodů odstranění zbytkové tvrdosti, udržování optimálního pH a tvorby ochranné vrstvy v tlakových systémech kotlů a topného systému ze strany vody.

Optimální koncentrace fosforečnanu sodného v kotelní vodě je 10 – 30 mg/l.

  • Nízký obsah fosforečnanu sodného (pod 5 mg/l) – nedochází ke vzniku výše popsaných jevů, což má za následek tvorbu kotelního kamene, vznik korozivního prostředí a absenci ochranné vrstvy ze strany vody. Obsah fosforečnanu sodného zvýšíme jednak zvětšením výkonu dávkovacího čerpadla nebo zvýšením koncentrace zásobního roztoku.
  • Vysoký obsah fosforečnanu sodného – je-li obsah fosforečnanu sodného v kotelní vodě vyšší než 30 mg/l je voda zbytečně zasolena a takovéto dávkování je neekonomické, nehledě ke vzniku většího množství sraženin. Obsah fosforečnanu sodného klesne snížením výkonu dávkovacího čerpadla nebo snížením koncentrace zásobního roztoku, popřípadě pravidelným odkalováním kotelní systému bahníkem.