Siřičitan sodný

bezvodý (Na2SO3) nebo krystalický (Na2SO3.7 H2O), popř. jejich vhodně zvolený roztok

 

Siřičitan sodný dávkujeme do napájecí vody z důvodu odstranění, ve vodě rozpuštěného kyslíku, který způsobuje vznik tzv. důlkových korozí.

Siřičitan sodný se dávkuje do napájecí vody pouze v případě, kdy nefunguje termické odplynění, nebo je přerušovaný provoz, respektive při odstávce a najíždění kotle. Kontinuální dávkování se používá pouze u úpravy napájecí vody pro parní vyvíječe.

Optimální obsah siřičitanu sodného v oběhové vodě je 10 – 40 mg/l.

  • Nízký obsah siřičitanu sodného (do 10 mg/l) – nedochází v plné míře k odstraňování rozpuštěného O2  zvláště při chladnutí vody v systému, kdy stoupá rozpustnost kyslíku ve vodě. Zvětšíme množství dávkovaného siřičitanu sodného nebo provádíme četnější dávkování a dbáme na to, aby roztok nepřicházel do styku se vzdušným kyslíkem.
  • Vysoký obsah siřičitanu sodného - při vyšším obsahu siřičitanu sodného (nad 40 mg/l) je účinek stejný, avšak toto je neekonomické a dochází ke zbytečnému zasolování kotelní vody. Omezíme dávkování siřičitanu sodného do doplňovací vody.