Demineralizace

Demineralizací vody se rozumí odstraňování veškerých kationtů a aniontů silných kyselin ve dvou stupních. Tato technologie se používá v provozech, kde je požadavek velmi vysoké kvality vody s nízkou vodivostí.

Jako prvního stupně se používá silně kyselého katexu v H+ formě (regenerace HCl), který odstraní z vody veškeré kationty výměnou za H+ ionty.  Upravená voda obsahuje směs volných minerálních kyselin a volného CO2, který se odvětrá a voda vstupuje do dalšího stupně úpravy.

Jako dalšího stupně úpravy se používá silně bazického anexu v OH- formě (regenerace NaOH), který neutralizuje volné minerální kyseliny. Výsledná upravená voda mívá podle složení vstupní vody a regeneračních dávek vodivost 2 – 5 mS / cm.

Nulová vodivost (požadavek např. pro turbíny) se dosáhne zařazením tzv. mix-bedu – směsného lože, čímž dosáhneme prakticky teoretickou čistotu upravené vody.

Odpadní vody je nutno neutralizovat s úpravou pH.

Vzhledem ke složitosti zařízení upřednostňujeme konzultace a následnou cenovou nabídku zařízení , kterou dodáme v co nejkratším termínu !!