Změkčování

Ve vodě z městských řádů nebo z přírodních zdrojů (studny, nádrže, řeky) jsou vždy v různé míře obsaženy sloučeniny, které způsobují tzv. tvrdost vody. Jedná se o kationty vápníku a hořčíku, které se do ní rozpustily při její cestě od zdroje ke spotřebiteli. Ohřevem se z vody vylučují a tvoří vodní (do 100 oC) a kotelní (při varu) kámen.

Pro ostranění těchto kationtů, a tím pádem i tvrdosti z vody, naše firma dodává stanice úpravy vody naplněné speciální pryskyřicí – katexem. Kationty vápníku a hořčíku jsou při průchodu vody filtračním ložem katexu vyměněny za kationty sodíku (tzv. iontová výměna), které se při ohřevu vody nevylučují a tím pádem nezpůsobují tvorbu vodního  (kotelního) kamene.

Katex není do nekonečna schopen odstraňovat tyto kationty a tudíž je nutno po vyčerpání jeho výměnné kapacity tuto vždy obnovit regenerací nasyceným roztokem chloridu sodného – tabletovanou solí NaCl. Při regeneraci jsou dříve zachycené ionty tvrdosti vytěsněny do odpadu a nahrazeny zpět ionty sodíku. Životnost změkčovací pryskyřice je přibližně 6 – 8 let v závislosti na četnosti regenerace a množství upravené vody. Po této době je nutné ji jednoduchým způsobem vyměnit.

Změkčovací stanice se dodávají od domovních velikostí typu KABINET (5 – 30 l katexu) přes stanice malých výkonů typu SOLO, až po zařízení pro použití v průmyslu se stovkami litrů pryskyřice a kontinuálním – nepřetržitým  provozem typu DUPLEX.

Množství vody, která změkčovací stanice upraví, než je její kapacity vyčerpána, je závislé na množství katexu v láhvi a na tvrdosti vstupní vody.

Stanice změkčovačů jsou vybaveny ovládacími prvky, které umožňují manuální nebo automatické provedení regenerace. V závislosti na ceně a na požadovaném uživatelském komfortu se můžete rozhodnout mezi dvěma variantami stanic:

1) manuální stanice – obsluha nastavuje jednotlivé fáze činnosti změkčovače manipulací kulovými kohouty (využití spíše průmyslové – např. doměkčení kondenzátu apod.) popř. “řídící” pákou

2) automatické stanice – automatická řídící jednotka např. typu RX, Fleck, Siata aj. po vyčerpání nastavené kapacity provede automaticky regeneraci. Tyto stnice jsou určeny pro vstupní teplotu vody max. do 40 oC. Změkčování do teploty vstupní vody max. 80 oC zajišťují tzv. horkovodní stanice.

V poslední době se na našem trhu stále více prosazuje využití tzv. směsné náplně Ecomix, která odstraňuje z vody současně ionty způsobující tvrdost vody a navíc dokáže odstranit železo/mangan. Náplň se regeneruje pomocí tabletované soli. Provedení stanic – KABINET, popř. SOLO.

bližší info www.aqua-bohemia.com