Solanky

 

POUŽITÍ :

Solanka, rozpouštěcí solná nádrž,  slouží k přípravě regeneračního roztoku NaCl, kterým se vyčerpaný ionex převádí opět do pracovní Na(popř. Cl-) formy, čímž se obnovuje schopnost ionexu dále upravovat vodu. Solné nádrže jsou nedílnou součástí změkčovacích a dekarbonizačních filtrů. 

Výrobek není ve smyslu nařízení vlády tlakovou nádobou.

POPIS :

Solanka je stojatá válcová nádoba zhotovená z lisovaných den a ocelových plechů tř. 11. Uvnitř nádrže je zabudováno tryskové dno s filtračními tryskami . Tryskové dno je pokryto vrstvou křemičitého písku v množství uvedeném v tabulce.

V horní části je umístěn rychlouzávěr, kterým se nádoba plní solí. Solná nádrž je opatřena potřebnými armaturami.

Místo, kde je solná nádrž nainstalována musí být rovné, v blízkosti by měl být odpadní kanál.

Technická specifikace

DODÁVKA :

Solanky se dodávají bez křemičitého písku, opatřené základním nátěrem, popř. s konečnou povrchovou úpravou dle zvláštních požadavků EN ISO 12944. Součástí dodávky jsou ovládací armatury, kulové kohouty, Provozní předpisy a Osvědčení o jakosti výrobku. Dle požadavku lze vyrobit i nestandardní nádrž.