Denitrifikace

tj. odstraňování dusičnanů z vody.

V malém množství jsou dusičnany takřka všudypřítomné na Zemi, jelikož jsou součástí tzv. dusíkového cyklu. Bohužel vlivem hnojení ledkovými hnojivy, únikem odpadních vod ze žump či septiků, statkových hnojiv apod. se dusičnany staly v současné době vážnou hrozbou všech studní a vrtů. Dusičnany jsou nepřímo toxické, protože se ve střevním traktu bakteriální činností redukují na dusitany, které způsobují alimentární methemoglobinemii. Toto onemocnění je nebezpečné zejména pro kojence.

Dle vyhlášky pro pitnou vodu může voda  obsahovat max. 50 m/l dusičnanů.

Úpravny jsou individuálně navrhovány, kdy k určení velikosti stanice je zapotřebí rozbor surové vody, popř. 1 litr vody, který naše laboratoř zpracuje. Dle chemického rozboru vody je možno poté zpracovat nabídku na úpravu vody a to globálně pro celý dům popř. řešit úpravu vody lokálně,  např. pro jeden kohoutek na kuchyňské lince.

Většinou jsou stanice úpravy vody pro potřeby rodinného domku/domácnosti řešeny jako SOLO zařízení ve složení sklolaminátová láhev, denitrifikační náplň, automatická řídící jednotka a  solná nádoba pro přípravu regeneračního roztoku, kterým je v tomto případě tabletovaná sůl. Je samozřejmě možné vypočítat a určit denitrifikační úpravnu i pro nepřetržitý provoz, tj. pro nepřetržitou dodávku vody i pro velké výkony.