Reverzní osmosa

Reverzní osmóza je jednoduchý proces, který poskytuje vodu s výjimečně vysokou kvalitou pro různé aplikace. Reverzní osmóza je zejména používána pro odsolování studničních a brakických vod na pitnou. Dále se reverzní osmóza používá v malých i velkých laboratořích, ve zdravotnictví, pro úpravu vod z galvaloven, pro přípravu utračisté vody všude tam, kde je podmínkou kvalitní voda.

Hnací silou reverzní osmózy je rozdíl tlaků. Vstupní tok vody je membránou rozdělen na odsolenou část, nazývanou permeát, a na zahuštěnou část, označovanou jako koncentrát. Požadované množství permeátu je významným způsobem určeno obsahem solí, teplotou zpracovávaného roztoku a provozním tlakem.

Základním prvkem zařízení na reverzní osmózu jsou membrány. Charakteristika membrány ovlivňuje hodnotu průtoku vody a stupeň odsolení.

Důležitou částí zařízení pro reverzní osmózu jsou moduly. Modulem se rozumí kompaktní uspořádání určité pracovní plochy membrány ve vhodném pouzdru, které je určeno pro zabudování do zařízení.

Pro všechny typy komerčně dostupných membrán je nutno provádět předúpravu surové vody, aby proces RO byl spolehlivý, ekonomický a dlouhodobý. Při předúpravě musíme brát v úvahu složení surové vody, žádanou kvalitu permeátu a koncentrátu.

Voda vystupující z RO obsahuje určitou zbytkovou koncentraci iontů. Tento průnik nelze ani několikastupňovým řazením RO zredukovat na hodnoty, které vyžaduje provoz vysokotlakých kotlů, elektronický průmysl či jaderné elektrárny. Dočištění vody je tedy nezbytně nutné.

Předností RO je provoz téměř bez chemikálií a bez potřeby elektrické energie.

Pracovníci firmy AQUATERM Vám budou nápomocni při výběru vhodného zařízení.

V poslední době nacházejí reverzní osmosy svoje uplatnění i v domácnostech, kde se instalují do kuchyňské linky  pod “dřez” – viz foto.

bližší info www.cisteni-vody.cz

Reverzní osmosa 2 l/hod

Průmyslová reverzní osmosa 900 l/hod

Sestava reverzní osmosy