Předúprava vody

Prvním a v mnoha případech nepostradatelným prvkem  při  procesu   úpravy vody je tzv. předúprava. Je to zamezení proniknutí následujících skupin látek do následného technologického zařízení:

1) nerozpuštěných  částic (např.  písek,  inkrustace) – došlo – li by k průniku těchto látek, které mají většinou vysoké  abrazivní účinky, může  dojít k následnému mechanickému poškození automatických řídících jednotek.

2) rozpuštěných částic (např. chlór, organické látky)  –  došlo – li by k průniku těchto látek, může dojít k ucpání nebo destrukci především membránových technologií.

Tomuto je zabráněno jednoduchým procesem a to filtrací vody.

Filtrace je proces určený k oddělení nerozpustných substancí z vody. Jedná se zejména o částice písku, jílu, vápna, krystalických nebo koloidních sraženin nerozpustných solí, živočišné či rostlinné mikroorganismy, organická rezidua atd. Mechanická separace těchto látek není podporována žádnou chemickou reakcí. Množství kapaliny, které je filtrováno v m3/hod je přímo úměrné filtrujícímu materiálu resp. jeho pórovitosti a nepřímo úměrné kvalitě filtrování.

Naše firma Vám nabízí tyto možnosti filtrace:

1) Potrubní filtry – jedná se o filtrační vložky, které se vsazují přímo do potrubí. Dodáváme je v provedení s výměnnou nebo prací filtrační náplní.

2) Pískové filtry – jako filtr je zde použito pískové lože ve vhodné nádobě (kovová nebo sklolaminátová). Průchodem přes toto lože je voda zbavována mechanických nečistot, které zde zůstávají uloženy. Zároveň dochází k jeho tzv. udusání. Proto je nutné toto lože po určitém čase zpětně proprat, čímž se jednak opět načechrá a jednak se zbaví těchto usazených nečistot, které jsou odplaveny do odpadu. Tento proces se děje buď manuálně (nejčastěji u velkých stanic) a nebo je tento proces prováděn automaticky pomocí řídících jednotek.

3) Aktivní uhlí – v tomto případě se nejedná o klasickou filtraci, ale o zachytávání nežádoucích látek na velkém povrchu aktivního uhlí. Filtrační schopnost se obnovuje pouhým vypráním náplně.