Neutralizace

Odpadní vody z technologie úpravy vody dekarbonizací popř. demineralizací je nutno neutralizovat. Pro menší průtoky kyselých odpadních vod z regenerace je možno použít průtokové neutralizační zařízení v provedení plast,  použití do 40 oC.

Zařízení je složeno z PE nádoby obsahující rozdělovací systém, rošt pro uložení neutralizační náplně a samotného neutralizačního materiálu.

PRINCIP:

Odpadní voda je přivedena do spodní části pod rošt v průtokovém neutralizačním zařízení. Rozdělovacím systémem je pod roštem pravidelně rozvedena tak, aby došlo k max. využití plochy. Průchodem přes neutralizační nápň se voda neutralizuje a přepadem je odvedena do kanalizace.

Neutralizační náplň je potřeba pravidelně doplňovat.

NB 200NB 400NB 750větší velikosti možné
průměr mm10007001000
výška mm60010001000
neutralizační materiál kg100230400