Dekarbonizace

Dekarbonizace je odstraňování hydrogenuhličitanových iontů HCO3-  z vody. Tento iont v surové vodě se v kotli za vyšších tlaků a teplot rozpadá na volný oxid uhličitý. Ten odchází s parou, dostává se do kondenzátu a jako kyselý plyn rozpuštěný ve vodě způsobuje korozi vratného potrubí a nádrže kondenzátu.

 Dekarbonizace vody je vždy kombinována se změkčením vody silně kyselým katexem v Na+ formě.

 Rozlišují se dva způsoby dekarbonizace

  1. neutrální dekarbonizace: voda se nejprve změkčí na silně kyselém katexu a pak se vede druhým, sériově zapojeným, filtrem se silně bazickým anexem. Regenerace se provádí pomocí roztoku chloridu sodného, pro anexovou pryskyřici s přídavkem hydroxidu sodného. Tato technologie se v praxi pro svou nižší spolehlivost už moc nepoužívá. Je plně nahrazena technologií slabě kyselé dekarbonizace.
  2. kyselá dekarbonizace: voda se vede slabě kyselým katexem ve vodíkové formě, kde se zachytí ionty vápníku a hořčíku navázané na iont HCO3- a současně se iont HCO3- rozloží na volný oxid uhličitý CO2, který se mechanicky odvětrá v odvětrávací věži. Pak se voda doměkčí na silně kyselém katexu v Na+ formě. Regenerace slabě kyselého katexu se provádí kyselinou chlorovodíkovou – HCl. Odpadní vody z regenerace se musí neutralizovat. K tomu slouží průběžná neutralizační nádrž s přepady a neutralizační náplní (popř. stavební řešení neutralizační jímky z např. betonu).

Při použití metody slabě kyselé dekarbonizace se voda částečně zbaví solí. Ve vodě zůstávají některé látky např. chloridy, sulfáty apod.

Vzhledem ke složitosti zařízení upřednostňujeme konzultace a následnou cenovou nabídku zařízení , kterou dodáme v co nejkratším termínu !!

Technologie slabě kyselé dekarbonizace je plně automatické zařízení, řízené dle průtoku vody zbavené železa a manganu.  Zařízení je složeno z prvního dekarbo stupně s náplní slabě kyselého katexu v H+ formě, plastový neutralizační barel (s neutralizační náplní)  pokud není řešeno stavebně, řídící jednotky typu SIATA a nadřazeného vodoměru, stupně doměkčení s náplní silně kyselého katexu v Na+ formě, solanky, řídící jednotky typu SIATA a nadřazeného vodoměru, popř. je součástí odvětrávací věž plně automatizována.