Odstranění železa a manganu

 

Odželezňovací filtr slouží k odstranění rozpustných sloučenin železa a manganu z vody. Tyto sloučeniny způsobují vznik nánosů v potrubí, armaturách a dalších zařízení, které přicházejí do styku s vodou obsahující vyšší obsah železa popř. manganu.

VÝHODY:

  • odstranění železa v širokém spektru pH
  • efektivní odstranění hydrogen sulfidu spolu s železem a nebo manganem
  • bez škodlivých vlivů chloridů
  • pomalé vyčerpávání a dlouhá doba životnosti pískového lože

Odželezňovací filtry se dodávají od malých výkonů až po zařízení pro použití v průmyslu se stovkami litrů náplně a kontinuálním provozem.

Jako náplně pro odželezňovací/odmanganovací filtr se používá:

1) modifikovaný MTM písek. Voda je přivedena do filtru, prochází náplní písku, kde jsou rozpuštěné železo a mangan redukovány a sráženy při styku s vyššími oxidy manganu na pískových granulích. Sraženiny jsou následně filtrovány a odstraněny při praní náplně. Jakmile je kapacita lože MTM písku vyčerpána, musí být hmota regenerována slabým roztokem manganistanu draselného, aby byla zpět navrácena jeho redukující schopnost. Tuto technologii lze využit jen tehdy,je-li dle chemického rozboru vody pH vyšší než 7 a obsah železa do max. 4 mg/l. Tyto stanice jsou jednoduchého typu SOLO (domácnosti, malé provozy) a pro nepřetržitou dodávku upravené vody typu  DUPLEX (průmyslové využití).

Manganistan draselný se využívá i tak, že se dávkuje do vstupu vody pomocí dávkovacího čerpadla s impulzním vodoměrem a následně jsou sraženiny zfiltrovány na filtrační stanici s náplní křemičitého písku a MTM písku.

2) Birm / Pyrolox .  Jedná se o náplně, které působí jako nerozpustný katalyzátor při oxidaci železa/manganu. Vzniklé sraženiny se poté pouze vyperou, a po určité provozní době se náplň mění výměnným způsobem. Tyto stanice jsou pouze typu SOLO (domácnosti) a jejich součástí není solanka.

3) V poslední době se na trhu objevila nabídka na směsnou náplň Ecomix, která odstraňuje z vody současně ionty způsobující tvrdost vody a navíc dokáže odstranit železo/mangan. Náplň se regeneruje pomocí tabletované soli. Provedení stanic – KABINET, popř. SOLO.

bližší info www.cisteni-vody.cz