Kovovýroba

Naše firma AQUATERM, s. r. o.  nabízí výrobu a dodávku následujících kovovýrobků:

1. manuální pískové filtry

Písková filtrace je pochod, který slouží k zachycování látek suspendovaných ve vodě. Filtr je nádoba, ve které je na propustném dně uložena vrstva filtračního materiálu, kterou protéká surová voda popř. kondenzát. Filtrační schopnost této vrstvy se obnovuje  vypráním.

2. manuální ionexové filtry

Tyto filtry slouží pro výměnu iontů. Podle typu náplně se používají jako změkčovací (odstraňují z vody ionty způsobující “vodní kámen”), dekarbonizační (odstraňují skupinu HCO3-) apod. Filtr je nádoba, ve které je na propustném dně uložena vrstva podložního materiálu a příslušného ionexu, kterou protéká surová voda popř. kondenzát. Kapacita ionexu se obnovuje regenerací příslušným regeneračním roztokem.

3. solanky

Slouží k přípravě regeneračního roztoku soli pro změkčovací manuální filtry.

4. chladič sekcionální

Je určen pro chlazení nebo ohřívání vody.

5. chladič vzorků vody

napájecí, kondenzátní, kotlové popř. vzorku páry.

6. nádrže horizontální a stojaté

Slouží jako zásobníky napájecí vody, kondenzátu apod.

7. odplyňovač kaskádový popř. tryskový

Používají se k termickému odplynění napájecí vody. K jejich správné funkci nutno zajistit páru tlaku 0,023MPa a kontinuální tok vody.

8. expandery

Dle normy ČSN070710 je nutno kotle trvale odluhovat a nárazově odkalovat. Odluhování se provádí na základě solnosti kotelní vody a činí dle úpravy vody 2-6% výkonu kotle. Tímto se z kotle odvádí teplo, které je možno využít expanzí, kdy se získá pára využitelná pro odplynění napájecí vody a teplý kondenzát, který se použije pro předehřev upravené přídavné vody. Odkalování se provádí v době nejmenšího výkonu ze spodní části kotle, kde se hromadí kaly. Zavedením do expanderu dojde k expanzi na páru a kondenzát, který se odvádí do jímky.

Expander parního kotle

9. blokové úpravy BUV

Blokové úpravny BUV slouží pro přípravu vody pro napájení parních vyvíječů BUV V, napájení parních kotlů BUV PK popř. pro napájení teplovodních a horkovodních systémů BUV T/H.

10. akumulátory páry

Zařízení slouží k akumulaci horké tlakové vody/páry.

a dále nabízíme anuloidy, pojistné smyčky, redukční stanice páry aj.