Sekcionální chladič

 

POUŽITÍ :

Je určen pro chlazení nebo ohřívání vody, hlavně pro chlazení odluhu z kotle a expanderu. Může být použit i k podchlazování kondenzátu z topné páry, měniče páry apod.

Výrobek není ve smyslu nařízení vlády tlakovou nádobou.

 

POPIS :

Chladič sestává ze čtyř popř. více článků zapojených do série. Jedná se o protiproudý výměník tepla typu trubka v trubce. Chlazené medium (např. odluh z kotle) proudí vnitřní nerezovou trubkou, kdy po vychlazení odtéká do kanalizačního systému (neutralizační jímky).

Jako chladící medium, které protiproudně protéká vnějšími nerezovými trubkami, se zpravidla používá upravená voda. Maximální provozní tlak chladícího media je 0,6 MPa.

Přívodní potrubí chladícího média je nutno pro případ vzniku tlaku páry, vlivem snížení průtoku (tlaku) chladícího média, opatřit pojistným ventilem nastaveným na otevírací tlak 0,6 MPa.

Technická specifikace

 

DODÁVKA :

Chladič je standartníhi provedení včetně jednoho kusu odvzdušňovacího ventilu DN 10. Ze strany vstupu chlazeného a chladícího média je dodávka ukončena na hranici příruby, případně šroubení. Požadavek na dodání protipříruby, popř. ovládacích armatur uveďte v objednávce. Provozní předpisy a Osvědčení o jakosti jsou součástí dodávky.

Sestava expander odluhu se sekcionálním chladičem odluhu