Úprava vody

Voda vstupující do technologického zařízení musí splňovat určité kvalitativní požadavky (normy). Jedná se především o odstranění tvrdosti (“vodního kamene”), rozpuštěného železa a manganu, úpravy pH, odstranění korozivních plynů, apod.

Při jejich dodržení je poté provoz bezproblémový a prakticky bezporuchový.

Podle provedení se stanice úpravy vody dělí na tři typy:

1) úpravny vody typu KABINET

slouží hlavně pro změkčování vody pro domácnosti, malé provozovny, doplňování teplovodu apod.

2) úpravny vody typu SOLO

slouží pro změkčování/odželeznění vody pro domácnosti, malé provozy, doplňování teplovodů, horkovodů. Během regenerace náplně nezajistí stanice plný výkon upravené vody.

3) úpravny vody typu DUPLEX

slouží pro nepřetržitou dodávku upravené vody pro malé i velké výkony.

4) úpravny vody typu TWIN

slouží pro nepřetržitou dodávku upravené vody, během regenerace náplně zajistí jen poloviční jmenovitý výkon.

 

Naše firma nabízí následující upravy vody:

Změkčování
Odstranění železa a manganu                                                                                                                            Dekarbonizace                                                                                                                                                       Deminerelazice
Denitrifikace – odstraňování dusičnanů
Reverzní osmoza                                                                                                                                                                           Úprava pH – dávkováním příslušné chemikálie do vody, popř. průchodem vody přes např. dolomit uložený v láhvi osazený příslušnou řídící jednotkou.                                                                                               aj.

Úpravny vody jsou složeny z komponentů.

Bližší info www.cisteni-vody.cz