Automatické stanice typu TWIN

 

POPIS

Automatická úpravna vody typu TWIN je tvořena dvěmi popř. třemi sklolaminátovými lahvemi naplněnými cca do 2/3 účinnou hmotou (ionexem, pískem apod.). Horní část lahví je opatřena otvorem se závitem, do nejž je namontována řídící jednotka. V případě, že je stanice naplněna hmotou, kterou je třeba regeneraovat, je součástí celého zařízení také plastová solanka pro přípravu regeneračního roztoku (tabletované soli, manganistanu apod.). Dvojice popř. trojice lahví, každá s vlastní řídící jednotkou, jsou zapojeny v provozu paraelně tj. všechny jsou současně v provozu.

Automatické úpravny vody typu TWIN jsou určeny k zajištění kontinuální dodávky upravené vody malých i velkých výkonů.

 

POUŽITÍ:

Automatická úpravna s náplní:

katexu v Na+ formě slouží ke změkčování vody

MTM písku / Birm / Pyrolox k odželeznění/odmanganování vody.

Naplní-li se stanice křemičitým pískem popř. aktivním uhlím získáme stanici filtrační.

Po vyčerpání kapacity hmoty/náplně je potřeba tuto obnovit – regenerovat. Řídící jednotky všech lahví jsou kabelážně propojeny tak, aby byla v regeneraci vždy jen jedna láhev (okamžitá regenerace)  a druhá zůstala v provozu.

popř. umožňuje-li to řídící jednotka, lze regenerace u jednotlivých lahví “opozdit”, např. při časové verzi řídící jednotky se jedna láhev regeneruje v sudé dny, druhá v liché dny.