Odvětrávání

Beztlaké odvětrávací věže se používají při úpravě vody technologií demineralizace / dekarbonizace k odstranění neiontových forem CO2.

POPIS:

Odvětrávací věž je stojatá válcová nádoba, ve spodní části opatřená válcovou zásobní nádrží , na které je umístěna samotná provzdušňovací věž s rošty, na kterých je uložena náplň kroužků.  Na plášti věže je umístěn průhmat, ve spodní části je hrdlo pro vstup vzduchu z ventilátoru. Zásobní nádrž je opatřena přepadem, vodoznakem, přírubami pro připojení přečerpávacích čerpadel . Vrchní část zásobní nádrže je opatřena otevíracím víkem

 Samotná odvětrávací věž může být umístěna také na jiné zásobní dekarbonizační nádrži např. z betonu apod.

 PRINCIP:

Voda obohacená rozpuštěnými plyny – CO2 – je přiváděna do hrdla umístěného v horní části odvětrávací věže. Voda se rozprašuje na roštech s náplní kroužků do kapek. Ze zdola přiváděný vzduch z ventilátoru prostupuje vrstvou náplně a odvětrává z vody plyny, které jsou odváděny v horní části věže.

 Odvětraná voda je shromažďována v zásobní nádrži, odkud je dle potřeby odváděna dále do technologie.

 PROVEDENÍ:          

Zásobní nádrž s věží je vyrobena z odolného PE.

Technická specifikace