Technická specifikace odvětrávací věž

[table id=11 /]

 

barva zařízení               bílá / šedá

teplota vody                  0 -40 oC

 

Aby byla odvětrávací věž plně provozuschopná je nutno dovybavit:

přečerpávací čerpadlo – odvod vody ze zásobní nádrže odvětrávací věže dále pro potřeby technologie

minisystém MaR – zajišťuje hlídání hladiny vody v zásobní nádrži, hlídá kontinuální dopouštění vody, ovládání ventilátoru, přečerpávacího čerpadla apod.

pozor: nutně vyřešit návaznost na další technologie (např. doplňování do napájecí nádrže apod.)

poznámka: provedení nutno konzultovat