Doúprava vody

Vodu vystupující z chemické úpravny vody je potřeba dle navazující technologie obohatit o tzv. korekční chemikálie (množství určuje ČSN077401), které stanovují bezproblémový provoz.

Jedná se především o chemikálie upravující:

. rozpuštěný kyslík – způsobuje důlkovou korozi zařízení

. zbytkovou tvrdost – způsobuje usazování vodního kamene na teplosměnných plochách

. úpravu pH vody – způsobuje korozi zařízení

Pro doúpravu vody Vám naše firma nabízí následující sortiment:

. chemikálie

. dávkovače chemikálií

. dávkovací čerpadla

. impulzní vodoměry

. zásobní barely