Impulzní vodoměry

 

Užijeme-li dávkovací čerpadlo AQUA HC společně s impulzním vodoměrem dosáhneme možnosti dávkování chemikálie v závislosti na průtoku vody – variabilní dávkování.

Vodoměry závitové

použitelné pro studenou vodu do teploty 50 °C

 dává 4 signály (impulzy) na l   - připojení 3/4″ popř. 1″