Impulzní vodoměry

 

Užijeme-li dávkovací čerpadlo TEKNA EVO TPG společně s impulzním vodoměrem dosáhneme možnosti dávkování chemikálie v závislosti na průtoku vody – variabilní dávkování.

 1)      vodoměry závitové

a) série CB – použitelné pro studenou vodu do teploty 50 °C

typ CB 4         dává 4 signály (impulzy) na l

typ CB 1         dává 1 signál (impulz) na l

b) serie HB – použitelné pro teplou vodu do teploty 90 °C

typ HB 4         dává 4 signály (impulzy) na l

typ HB 1         dává 1 signál (impulz) na l

2)      vodoměry přírubové

série WP – použitelné pro studenou vodu do teploty 40 °C

typ WP 1-10     dává 1 signál (impulz) na 10 l     (jen do 3“)

typ WP 1-100   dává 1 signál (impulz) na 100 l   (jen do 4“)

typ WP 1-1000 dává 1 signál (impuly) na 1000 l