Řídící jednotky


Řidící jednotky se dělí podle provedení na:

1) in-line jednotka – pouze vstup / výstup vody , obnova náplně výměnným způsobem

2) poloautomat – pohybem “páky” popř. “ovládacího” kolečka do příslušné polohy zajistíme požadovaný úkon (provoz, jednotlivé kroky regenerace)

3) plně automatické

a) “mechanické” nastavení vstupních hodnot – nastavení hodnot pomocí stupnice na ovládacích kolečcích, nastavení regenerace pomocí “kolíků” . Tyto jednotky mají dvě provedení:

Objemově řízená jednotka
- automatická objemově řízená jednotka odměřuje vestavěným vodoměrem po nastavení vstupních hodnot množství upravené vody. Jakmile dojde k vyčerpání nastaveného objemu, je dán pokyn k opožděné popř. okamžité regeneraci.

nebo

Časově řízená jednotka
- časová řídící jednotka provádí regeneraci na základě nastavených časových údajů každý den nebo každý 2, 3, 4, 6 popř. 12 den. Regenerace je nastavena na 2 hod v noci, kdy se nepředpokládá odběr vody. Regenerace proběhne tedy v nastavený den i když není kapacita úpravny zcela vyčerpána, tzn. že nebere v potaz množství protečené vody.

b) elektronické nastavení – jednotka se naprogramuje, má displej  a ukazuje jednotlivé provozní stavy -  je řízena mikroprocesorem s širokým spektrem nastavitelných parametrů – čas, typ regenerace (časová / objemová okamžitá / objemová zpožděná / filtr), použité jednotky, nastavení vodoměru. Na displeji se během provozu zobrazují jednotlivé regenerační kroky, aktuální čas, průtok, množství vody zbývající do regenerace, v případě duplexu láhev v provozu apod.