Automatická stanice typu SOLO

 

POPIS:

Automatická stanice typu SOLO je tvořena jednou plastovou nádobou – lahví naplněnou cca do 2/3 účinnou hmotou (ionexem, pískem apod.).  Horní část láhve je opatřena otvorem se závitem, do nějž je namontována řídící jednotka. V případě, že je stanice naplněna hmotou, kterou je třeba regenerovat,  je součástí celého zařízení také plastová solanka pro přípravu regeneračního roztoku (tabletová sůl, manganistan apod. dle typu technologie úpravy vody). Povinností obsluhy je pouhé přisypávání regeneračního činidla.

POUŽITÍ:

Automatická úpravna s náplní:

katexu v Na+ formě slouží ke změkčování vodytechnická specifikace úpraven

anexu v Cl- formě slouží k dekarbonizaci vody

MTM písku / Birm / Pyrolox k odželeznění/odmanganování vodytechnická specifikace úpraven

anexu v Cl- formě k denitrifikaci (odstranění dusičnanů).

popř. se speciální směsnou náplní Ecomix / Crystal Right k současnému změkčování a odželeznění vody – technická specifikace úpraven

Naplní-li se stanice křemičitým pískem popř. aktivním uhlím získáme stanici filtrační.

Po vyčerpání nastavené kapacity hmoty/náplně je potřeba tuto obnovit – regenerovat (praním – Birm/Pyrolox/křemičitý písek/aktivní uhlí) popř. regeneračním činidlem (tabletová sůl -  Ecomix/Crystal Right/katex/anex, manganistan – MTM). Regenerace se dle typu použité řídící jednotky provede manuálně popř. automaticky a trvá cca 1,5 – 2 hodiny (nastavení okamžité popř. zpožděné regenerace). Během této doby nezajistí stanice plný požadovaný výkon.

V případě, že provozovatel z provozních důvodů potřebuje zajistit nepřetržitou dodávku  upravené vody, musí volit zařízení typu DUPLEX.

Výhodou automatických úpraven je jejich jednoduchá montáž, snazší obsluha řízení a zejména úspora vody a popř. regeneračního činidla.