Expander odkalu

 

POUŽITÍ :

Slouží k ukončení expanze při odkalování kotlů. Expander odkalu se zpravidla umísťuje v blízkosti odkalovací jímky, do které je zaveden odpad vyexpandované kotelní vody z expanderu. V horní části expandéru je příruba, která navazuje na potrubí vyústěné do volné atmosféry.

Výrobek není ve smyslu nařízení vlády tlakovou nádobou.

POPIS:

Expander odkalu je válcová ocelová nádoba uzavřená klenutými dny a opatřena návarky pro doplnění výzbroje. Horký odkal je zaveden do expanderu, ve kterém je tlak i teplota podstatně nižší než v kotli a přívodním potrubí. Následkem toho dochází k částečné přeměně odkalené vody na vodu o teplotě 100 °C a příslušné množství páry. Pára odchází vrchním otvorem přímo do atmosféry, vyexpandovaná kotlová voda odchází přes smyčku do odkalovací jímky.

Na horním parním odvodním potrubí nesmí být zařazena jakákoli uzavírací armatura, která by bránila plynulému odvodu vyexpandované páry.

Spodní odvodní potrubí je rovněž bez armatur.

Technická specifikace

 

DODÁVKA :

Epander odkalu je dodáván s manometrem a je opatřen základním nátěrem (nepožaduje – li zákazník jinak). Předmětem dodávky není odkalovací potrubí ani potrubí pro výstup par. Je možné na základě zvláštního požadavku provést povrchovou úpravu dle         EN ISO 12944.