Blokové úpravny vody pro teplovod/horkovod

systémy BUV T/H

 

Bloková úpravna vody BÚV T/ H slouží pro přípravu vody pro teplovodní a horkovodní systémy dle ČSN 077401. Topný systém je doplňován od poklesu tlaku v systému, popř. od poklesu vody v expanzní nádrži. Řešení tohoto signálu není předmětem dodávky blokové úpravny vody.

Foto archív výrobce - původní systémy. V současné době jsou manuální stanice - změkčovače/dávkovače korekčních chemikilií nahrazovány moderními plně automatickými typy.

 

POPIS ÚPRAVNY VODY:

Jedná se o soubor zařízení umístěný na společném plastovém rámu, kterého součástí je plastová nádrž o objemu 0,5 m3 popř. 0,8 m3, rozměr montážního rámu je 2000 x 1000 mm. Na tomto rámu je umístěna automatická změkčovací stanice typu SÓLO, popř. duplex, která je schopna kontinuálně dodávat upravenou vodu do zásobní nádrže.

Doplňování vody do zásobní nádrže je ovládáno solenoidovým ventilem v závislosti na pohybu hladiny minimum – maximum.

Pro dávkování fosforečnanu sodného dle normy ČSN 077401 slouží pulzní dávkovací čerpadlo s plastovou zásobní rozpouštěcí nádrží, které se spouští od otevření solenoidu upravené vody. Dávkování fosfátu je zavedeno do zásobní nádrže. Tímto je docíleno, že přídavná změkčená voda je přesně obohacena o požadovaný P2O5.

Vzhledem k tomu, že siřičitan sodný nelze dávkovat tímto způsobem, z důvodu samovolné oxidace vzdušným kyslíkem v zásobní nádrži siřičitanu, je řešeno dávkování siřičitanu popř. doregulace P2O5 v oběhovém systému pomocí samostatného dávkovacího bloku umístěného rovněž na společném podstavci.. Dávkovací blok je sestaven z rotačního čerpadla a rozmíchávací zásobní nádrže. Pomocí tohoto zařízení je možno jednorázově upravit chemismus v oběhovém systému.

Pro doplnění upravené vody do systému slouží výtlačné čerpadlo, které je automaticky ovládáno od poklesu tlaku v síti popř. od poklesu vody v expanzní nádrži. Řešení signálu není předmětem dodávky blokové automatické úpravny vody.

Celý systém je vybaven el. rozvaděčem o napětí 230 V, 50 Hz. V případě, že projektant osadí výtlačné potrubí doplňovacího čerpadla další el. zabezpečovací armaturou je tato ovládána z rozvaděče BUV. Do rozvaděče je nutné zapojit také signál potřeby doplňování teplovodního systému (od manostatu popř. od poklesu vody v expanzní nádrži).

Povinností obsluhy je pouhé doplňování zásobních chemikálií.