Expander parního kotle

 

POUŽITÍ :

Slouží k ukončení expanze při odkalování a odluhování kotlů. Expander se zpravidla umísťuje v blízkosti vychlazovací jímky, do které jsou zavedeny odpady z kotelny. V horní části expandéru je příruba, která navazuje na potrubí vyústěné do volné atmosféry.

Výrobek není ve smyslu nařízení vlády tlakovou nádobou.

POPIS:

Expander je válcová ocelová nádoba uzavřená klenutými dny a opatřena návarky pro doplnění výzbroje. Horký odkal/odluh je zaveden do expanderu, kde dochází k vyexpandování tlaku, následkem kterého dojde k částečné přeměně odkalované a odluhované vody na vodu o teplotě 100 °C a příslušné množství páry. Pára odchází vrchním otvorem přímo do atmosféry, vyexpandovaná kotlová voda odchází přes smyčku do odkalovací jímky.

Na horním parním odvodním potrubí nesmí být zařazena jakákoli uzavírací armatura, která by bránila plynulému odvodu vyexpandované páry.

Spodní odvodní potrubí je rovněž bez armatur. Toto potrubí je vybaveno teploměrovou jímkou a návarkem pro namontování solenoidového ventilu, který slouží ke zchlazení odpadní vody.

Technická specifikace

 

DODÁVKA :

Expander parního kotle je dodáván s manometrem a je opatřen základním nátěrem (nepožaduje-li zákazník jinak). Předmětem dodávky není odkalovací potrubí ani potrubí pro výstup par. Je možné na základě zvláštního požadavku provést povrchovou úpravu dle EN ISO 12944.