Kaskádové odplyňovače

 

POUŽITÍ :

Kaskádové odplyňovače ocelové, popř. nerezové se používají k termickému odplynění napájecí vody, tzn. k odstranění rozpuštěných plynů, zejména kyslíku a oxidu uhličitého, které způsobují koroze na kotelním zařízení. U těchto odplyňovačů je nutné, aby směs upravené vody a kondenzátu po jejich smíchání se pohybovala v rozmezí 30 – 50 °C (KO1, KO2) nebo 60 – 70 °C (KOk1, KOk2).

Nerezové kaskádové odplyňovače používají při technologii úpravy přídavné vody metodou slabě kyselé dekarbonizace pro odvětrání uvolněného CO2. V tomto případě je nutno volit odplyňovač vždy o dimenzi větší z důvodu několikanásobného přesycení plynné směsi ve vodě, kterou požadujeme odplynit.

POPIS :

Odplyňovač je válcová ocelová popř. nerezová nádoba, skládající se z dílů. Vrchní díl je uzavřen klenutým dnem, v němž je zabudován odvaděč brýdových par a jeden vstup směsi kondenzátu a upravené vody (KO1 N, KOk1 N) nebo dva vstupy pro přívod vody a kondenzátu (KO2 N, KOk2 N). Spodní částí se odplyňovač přivařuje na zásobní nádrž. Systém děrovaných kaskád uvnitř odplyňovače umožňuje roztříštění přiváděné napájecí vody a tím maximální zvětšení jejího povrchu. Protiproudně do odplyňovače vstupuje topná pára, která vodu intenzivně ohřívá. Tím se zvyšuje parciální tlak kyslíku a oxidu uhličitého a ty se uvolňují z vody. Odplyněná a ohřátá voda stéká do napájecí nádrže. Uvolněné plyny a nezkondenzovaná pára odchází odvaděčem brýd. Důležitou podmínkou pro dokonalé odplynění je plynulý přítok napájecí vody a konstantní tlak v odplyňovači (neměl by klesnout pod 0,023 MPa). Rychlost lineárního přírůstku či úbytku tlaku nesmí být větší než 20 kPa/min. Brýdové páry je nutno během provozu trvale odvádět.

Technická specifikace

 DODÁVKA :

Odplyňovač je dodávaný nesmontovaný. Součástí dodávky je manometr a těsnící páska.