Ionexové filtry manuální

 

POUŽITÍ :

Filtry jsou určeny zejména pro změkčování vody pomocí katexu v Na+ formě a k neutrální dekarbonizaci. Při neutrální dekarbonizaci jsou sériově zapojeny dva filtry (jeden je s náplní katexu v  Na+  formě a druhý s náplní bazického anexu v Cl-  formě).

Výrobek není ve smyslu nařízení vlády tlakovou nádobou.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE :

Filtry se vyrábí v provedení PRAVÝ, LEVÝ. Filtr je ocelová, stojatá, válcová nádoba s klenutými dny, postavená na čtyřech trubkových nohách. Uvnitř ve spodní části filtru je vestavěno tryskové dno s filtračními tryskami. Přístup je umožněn manipulačním otvorem. V horní části je instalován plnící otvor pro plnění pracovní náplně. Jako podložní vrstvu je nutné použít křemičitý písek o zrnitosti 4 – 8 mm. Pokud má náplň sloužit ke změkčení vody, použije se silně kyselý katex v  Na+  formě. Jeden litr katexu upraví až 3,0 m3 o vstupní tvrdosti 1 °N. V případě, že se filtr použije k dekarbonizaci, volíme jako náplň silně bazický anex v Cl - formě. Při procesu dekarbonizace 1 l anexu upraví 0,6 m3 při vstupní m hodnotě vody 1mval/l. Při volbě velikosti filtru nabízíme projektaktům pomoc našich techniků.

K regeneraci ionexových náplní se používá nasycený roztok NaCl. Nezbytnou součástí změkčovacích filtrů je proto solná nádrž, v níž se připravuje nasycený roztok soli.

Místo pro provozování filtru musí být rovné. V jeho blízkosti by měl být umístěn odpadní kanál.

Katexové filtry typu In (s injektorovým solením)

Katexové filtry typu KFK (s kulovými kohouty)

Katexové (anexové) filtry typu KFP (přírubové)

Katexové filtry typu R / In (s rovným dnem a injektorovým solením)

Katexové filtry typu R / In + K (s rovným dnem, injektorovým solením a dávkovacím kotlíkem)

DODÁVKA:

Filtry jsou ve standartním provedení opatřeny pouze základním nátěrem a typ KFK je dodáván včetně ovládacích armatur a 2 ks manometrů, bez příslušných náplní.

Katexové filtry s injektorovým solením dočasně vyjmuty z výroby.

Na základě zvláštního požadavku je možno provést povrchovou úpravu dle EN ISO 12 944.