Termohydraulický rozdělovač – anuloid

 

POUŽITÍ :

Termohydraulický rozdělovač typu A lze použít při stavbě a rekonstrukci kotelen. Odděluje kotlový okruh od okruhů spotřebních a přispívá k vytvoření hydraulické stability v připojených otopných soustavách.

POPIS:

Termohydraulický rozdělovač typu A sestává z válcového ocelového pláště s hrdly, ukončeného na obou koncích dny. Stojí na nohách z profilové oceli. V horní části je pro uklidnění toku topné vody zhotovena kovová vestavba. Při změně tlakové stability dojde v tělese anuloidu k narušení teplotního gradientu, následkem čehož se propojí přívodní a zpětná větev na té či oné straně.

Technická specifikace

 DODÁVKA :

Anuloid se dodává v základním nátěru; v objednávce je třeba uvést velikost zařízení, pracovní tlak popř. je možné dohodnout menší konstrukční změny, které neovlivní funkčnost zařízení.

Dále je možné na základě zvláštního požadavku provést povrchovou úpravu dle EN ISO 12944.