Pískové filtry manuální

Pískové filtry manuální se používají pro filtraci surové vody, popř. kondenzátu za účelem odstranění mechanických nečistot, organických zbytků apod. Předřazují se obvykle před změkčovací filtry a přispívají tak k prodloužení životnosti iontoměniče, prodloužení intervalu mezi regeneracemi a snížení množství prací vody při praní katexových filtrů.
Výrobek není ve smyslu nařízení vlády tlakovou nádobou.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
Pískový filtr se vyrábí v provedení PRAVÝ, LEVÝ. Filtr je ocelová, stojatá, válcová nádoba s horním klenutým dnem a spodním rovným vyztuženým dnem. Uvnitř ve spodní části filtru je vestavěno tryskové dno s tryskami sloužícími k uložení filtrační náplně různých filtračních hmot. V plášti filtru, nad tryskovým dnem, je přivařen manipulační otvor pro vyprázdnění náplně z filtru a jeho vnitřní kontrolu či montáž trysek. K plnění filtru pískem je určen v horním dnu násypný otvor. Vně filtru je instalován rozvod vody s příslušnými armaturami pro řazení jednotlivých pracovních fází a dále vzorkovací a měřící příslušenství.

Jako nejběžnější filtrační medium jsou křemičité písky. K filtraci je možno použít také aktivní uhlí, popř. jiné filtrační složky nebo jejich kombinace.

Používané křemičité písky ve spektru velikosti zrn
- podložní vrsva ( 4 – 8 mm )
- filtrační vrstva ( 2 – 4 mm )

PÍSKOVÉ FILTRY typu R (s rovným dnem)
PÍSKOVÉ FILTRY typu PF
PÍSKOVÉ FILTRY typu PFK (s kulovými kohouty)
PÍSKOVÉ FILTRY typu PFP (přírubové)

DODÁVKA:
Pískové filtry jsou dodávány v základní barvě, včetně ovládacích armatur (mimo typu PF a PFP) a dvou kusů manometrů (mimo typ PF), avšak bez písku. Je možné na základě zvláštního požadavku provést povrchovou úpravu dle EN ISO 12944.