Bloková úpravna vody pro parní vyvíječe BUV V

Bloková úpravna vody BÚV V slouží pro přípravu vody pro napájení parního vyvíječe. Složení samotné chemické úpravny vody (tj. stanice změkčování) je odvislé od složení vstupní vody a od návratnosti kondenzátu. Následující nabídka blokové úpravny vody počítá s pouhým změkčováním vody.

POPIS ÚPRAVNY VODY:

Surová voda je upravována změkčováním na automatické změkčovací stanici složené z jedné popř. dvou (nepřetržitá dodávka upravené vody)  sklolaminátových lahví s obsahem katexu. Před stanici je předřazen filtr mechanických nečistot.

Změkčená voda vstupuje do nerezové napájecí nádrže, která je vyhřívána na 80°C pomocí páry přiváděné barbotážní trubkou. Množství přiváděné páry je řízeno parním solenoidovým ventilem..

Dle požadavků ČSN 07 7401 je napájecí voda doupravována přídavnými chemikáliemi – fosforečnanem a siřičitanem sodným, popř. jejich vhodnými roztoky. Pro dávkování je zvolen dávkovací barel objemu 100 l s dávkovacím čerpadlem.

Technologie úpravny vody je vybavena systémem měření a regulace zajišťujícím plynulé doplňování přídavné vody do napájecí nádrže. Součástí technologie CHÚV je elektronický rozvaděč, vybavený měřícími přístroji, signalizujícími hladinu vody v napájecí nádrži, teplotu napájecí vody a další důležité ukazatele, včetně poruchové signalizace.

Zařízení je v provedení jako bloková úpravna vody – tj.  nádrž je umístěna na ocelové konstrukci, pod níž jsou umístěny ostatní prvky technologie jako je automatická změkčovací stanice , dávkovací barel a rozvaděč měření a regulace.

Celé zařízení je v našem výrobním závodě zkompletováno, během převozu rozloženo na komponenty, které se montážně opět rychle složí.

pracovní přetlak                      0,2 – 0,6 MPa

pracovní teplota                      0 – 40 °C

rozvaděč                                 230 V, 50 Hz