Mix-bedy

Patrona obsahující směs silně kyselého katexu v H+ formě a silně bazického anexu v OH- formě. Zařazením této patrony za stanici demineralizace docílíme 100 % – ho demineralizačního efektu s vodivostí 0 mS/ cm.

Velikost této patrony se odvíjí od velikosti demineralizační linky, průtoku apod.  Směs katexu a anexu se po vyčerpání kapacity výměnným způsobem obnoví.

Patronu mix-bedu je možno zařadit i jako doúpravu za reverzní osmosu.