Hydroxid sodný

NaOH, popř. jeho vhodně zvolený roztok

 

Louh sodný se používá pro úpravu napájecí vody v těch případech, kdy po přídavku potřebného množství roztoku trinatriumfosfátu není ještě dosaženo ČSN 07 7401 předepsané hodnoty pH v rozmezí 8,5 – 9,5.

Při používání termického odplynění napájecí vody, je vhodné dávkovat roztok louhu sodného v ta místa, kde je voda již dokonale termicky odplyněna. Jinak se louhem váže oxid uhličitý rozpuštěný ve vodě a dostává se do kotle. V kotli dochází za vyšších teplot k jeho opětnému uvolnění. Kysličník uhličitý je parou vynášen z kotle a může způsobovat koroze parních spotřebičů a kondenzátního potrubí.