Provozní chemikálie a náplně, sledování provozu

1) Roztoky určené pro ochranu kotlů a parních vyvíječů

Louh sodný – zvýšení pH, balení po 25 l
Hydroxid sodný 30% , balení po 25 l nebo 200 l
Fosfatizační roztok – ochrana kotle a zvýšení pH, balení po 25 l nebo 200 l
Fosfatizační roztok 100 – ochrana kotle a zvýšení pH (pouze pro parní vyvíječe), balení po 25 l
Deoxidační roztok – lapač kyslíku, balení po 25 l
Deoxidační roztok 100 – lapač kyslíku (pouze pro parní vyvíječe), balení po 25 l
Deoxidační roztok katalytický – lapač kyslíku a zvýšení pH, balení po 25 l nebo 200 l
Sodnochem 100 / 200 / 500 – lapač kyslíku, ochrana kotle, zvýšení pH, balení po 25 l
Sodnochem 300 / 400 / 500 – (pouze pro parní vyvíječe), balení po 25 l
Čpavek (amoniak) vodný roztok 1% nebo 2% – ošetření kondenzačního potrubí, balení po 20 kg
Ferrolix 8355 -lapač kyslíku, ochrana kotle, zvýšení pH pro potravinářský průmysl, balení po 20 kg
Jurbysoft 36 – ošetření kondenzačního potrubí pro potravinářský průmysl, balení po 25 kg
Fosforečnan sodný šupinový, balení po 25 kg
Siřičitan sodný bezvodý, balení po 25 kg
Hydroxid sodný mikroperličky, balení po 25 kg nebo po 5 kg

 

2) Průmyslové, regenerační a posypové solí

Tabletovaná regenerační sůl, balení po 25 kg
Průmyslová sůl, balení po 50 kg
Posypová sůl, balení po 50 kg
Kuchyňská sůl č.3, balení po 25 kg

 

3) Roztoky určené pro úpravu vody chladících systémů
Jurby soft 80+ – otevřené chladící systém, balení po 25 kg
Jurby soft 63 – Biocid, balení po 25 kg
Aktiphos - uzavřené chladící systém, balení po 20 kg nebo 40 kg
Chlornan sodný, balení po 12,5 kg nebo 60 kg

 

4) Roztoky pro sledování provozu

0,05 M chelaton, balení po 0,5l                                                                                                                                    0,005 M chelaton, balení 0,5l

 

5) Provozní náplně – katexy / anexy, písky, hmoty

Anex silně/slabě  bazický v Cl – / OH- formě, balení po 25 l                                                                                       Katex silně / slabě kyselý v Na+ /H+ formě, balení po 25 l
Katex silně kyselý v Na+ formě potravinářský, balení po 25 l
Křemičitý písek, balení po 25 l popř. volné
MTM / Birm / Pyrolox / Crystal Right / Ecoxmi / Polovypálený dolomit / aktivní uhlí

5) Ostatní chemie
Chlornan sodný, balení po 12,5 kg nebo 60 kg
Chloritan sodný, min. 25% roztok, balení po 60 kg
Kyselina chlorovodíková (solná) 31%, balení po 55 kg
Monoethylenglykol, balení po 230 kg
Manganistan draselný p.a., balení po 1 kg
Roztok methyloranžový vodný, bBalení po 100 ml nebo po 0,5 l
Roztok thymolftaleinový alkoholický, balení po 100 ml nebo po 0,5 l
0,1 M NaOH, balení po 0,5 l
1 N NaOH, balení po 0,5 l
0,25 M HCl, balení po 0,5 l
1 N HCl, bBalení po 0,5 l
20 % rhodanid draselný, balení po 0,5 l
0,1 N AgNO3, balení po 0,5 l
KI (5g / 1000 ml H2O), balení po 0,5 l
indigokarmín, balení po 100 ml nebo po 0,5 l

 

7) Laboratorní sklo a přístroje

Měření pH
Měření vodivosti
Odměrný válec 5 ml
Odměrný válec 100 ml
Odměrný válec 100 ml plast
Válec pro měření kyslíku
Sada pro měření kyslíku
Zkumavka
Baňka 250 ml
Pipeta plast 10 ml + příslušenství
Kolorimetrická tabulka
Kolorimetrický váleček
Laboratorní stůl

Individuálně lze sjednat i jiné koncentrace roztoků, chemikálie a laboratorní sklo dle přání zákazníka.