sortiment

automatické stanice úpraven vod
pískové
změkčovací
dekarbonizační / demineralizační
odželezňovací
denitrifikační – odstraňování dusičnanů
úprava pH
reverzní osmosy všech velikostí
dávkovací čerpadla

kovovýroba / manuální stanice
univerzální změkčovací filtry
pískové filtry všech velikostí
kaskádové odplyňovače
tryskové odplyňovače
expandery a chladiče odluhu
expandery odkalu
napájecí a kondenzátní nádrže všech velikostí (2 – 20 m3)
akumulátory páry
chladiče vzorků pro kotle
chladiče vzorků pro napájecí a kondenzátní nádrže
automatické blokové úpravny vody pro vyvíječe a parní kotle
TUV dle licence ČKDD